consulten

Wat wij op dit moment bieden, zijn consulten waarin we uw persoonlijke situatie bekijken en uw vragen doornemen.
Wanneer u er voor kiest cannabis als medicijn te gaan gebruiken, kunnen wij u hierin adviseren.
Wij letten er bijvoorbeeld op of leveranciers van CBD hun kwaliteit kunnen garanderen.
Dit vanwege het vele gebruik van zware bestrijdingsmiddelen in de, nu nog illegale, wietindustrie.
Over de werking en verscheidenheid in gebruikswijzen van CBD kunnen wij u alles uitleggen.
Er zijn veel mogelijkheden, van olie, pasta en capsules tot zalf, vloeistof voor de vaporizer en zetpillen.
Heeft u met uw arts besloten dat u THC in uw behandeling wenst op te nemen, dan kunt u ook bij ons terecht.
Wij zullen u de te bewandelen wegen wijzen, maar wij zijn zelf geen verkooppunt.
Nu kunt u bijna alleen nog maar op illegale wijze aan uw medicijn komen.
Dat is een van de redenen dat wij met de overheid willen samenwerken.
Pas als het legaal is, mogen er in laboratoria scheikundigen aan het werk om de beste medicijnen te maken.
Pas als het legaal is, kunnen we de kweek controleren op gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Pas dan kunnen we echt iets neerzetten.

Wanneer patiëntenverenigingen, artsen en of overheidsinstanties meer informatie wensen over medicinale cannabis, geven wij op verzoek presentaties.
Wij komen graag met zoveel mogelijk mensen in contact, zodat we over dit onderwerp kunnen gaan discussiëren op basis van informatie en kennis.